Nieuws

Handreiking 'Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams' over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij calamiteiten

18 december 2014

Gemeenten en instellingen werken samen in (jeugd)wijkteams om jeugdigen zo goed mogelijk te laten opgroeien. Maar wat als het mis gaat? Is de gemeente, het wijkteam of de instelling verantwoordelijk? Op de landelijke themabijeenkomst 'Eerste hulp bij calamiteiten' op 11 december is de handreiking Samenwerken binnen (jeugd)wijkteams - Over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij calamiteiten van de Rijksoverheid en VNG gepresenteerd.

jongen met hoody kijkt naar beneden

De handreiking  ziet toe op de juridische gevolgen van een calamiteit waarbij een derde schade lijdt. Dat kan de jeugdige en/of zijn ouders zijn, maar ook een werknemer. De handreiking beschrijft de verschillende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van gemeente en instellingen op grond van de Jeugdwet.

Meer informatie over het landelijk project Integrale Aanpak van het ministerie van BZK: http://www.integrale-aanpak.nl/default.aspx 

Bent u geinteresseerd in de presentaties die tijdens deze bijeenkomst werden gehouden? U vindt ze hier.  

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: