Nieuws

Handreiking (Niet-)natuurlijke dood

Eind februari is de Handreiking (Niet-)natuurlijke dood’ (bijlage) gepubliceerd. Deze handreiking is opgesteld in een samenwerkingsverband van Openbaar Ministerie (OM), Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en Forensisch Medisch Genootschap (FMG).

De handreiking beoogt zorgaanbieders en artsen te informeren over een juiste invulling van de begrippen natuurlijke en niet- natuurlijke dood en de verhouding tot de begrippen complicatie en calamiteit. Tevens verschaft deze handreiking inzicht in wat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) respectievelijk het Openbaar Ministerie (OM) ondernemen na een melding van een calamiteit en een niet-natuurlijke dood.

Deze pagina is een onderdeel van: