Nieuws

Handreiking (niet-)reanimatiebeleid is verschenen

23 oktober 2007

De Handreiking (niet-)reanimatiebeleid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is verschenen. De handreiking moet voldoende aanknopingspunten bieden om een (niet)reanimatiebeleid te vormen, of om bestaand beleid, indien nodig, aan te passen.

Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

De handreiking is in opdracht van de VGN ontwikkeld door het (overigens inmiddels niet meer bestaande) Landelijk Bureau Ethiek in de Zorg.

Pro-actief beleid

De handreiking is een hulpmiddel voor de leden van de VGN en wil een bijdrage leveren aan een meer pro-actief beleid op dit kwantitatief beperkt (reanimatie komt weinig voor), maar kwalitatief veelomvattend beleidsterrein. Meer reflectie en helderheid vooraf is hier niet alleen in het belang van de cliënt, maar zeker ook in het belang van managers en medewerkers in de zorg.

Leeswijzer

De handreiking bestaat uit drie delen. Deel een bestaat uit een samenvatting. Deel twee geeft handvatten waarmee een reanimatiebeleid kan worden opgesteld of bestaand beleid (indien nodig) kan worden aangepast. Deel drie bestaat uit de theoretische beschouwing waarop deel een en twee zijn gebaseerd. Dit deel kan gehanteerd worden als naslagwerk en, naar behoefte, verdere verdieping.

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig