Nieuws

Handreiking 'Nieuwe doelgroep, ander gesprek'

19 april 2013

Nieuwe doelgroep, ander Gesprek. Zo heet het vierde deel van de handreiking Het Gesprek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze handreiking gaat de VNG in op het keukentafelgesprek voor de nieuwe doelgroep die vanaf 2015 een beroep gaat doen op gemeenten.

In de handreiking, die voor gemeenten bedoeld is, gaat de VNG in op de voorbereiding van het keukentafelgesprek, het voeren van het gesprek met de nieuwe doelgroep en de competenties die dat vraagt van de gespreksvoerder.

In de reeks van De Kanteling verschenen eerder over het gekantelde gesprek: ‘Het Gesprek deel 1’ (Bouwsteen voor de nieuwe modelverordening Wmo), ‘Het Gesprek deel 2’ (Praktische handreiking) en ‘Het Gesprek deel 3’ (Een stap verder – over zingeving). Deze handreikingen zijn te downloaden vanaf www.vng.nl/dekanteling.

Voor wie is de handreiking bedoeld?
Deze handreiking is primair bedoeld voor iedereen binnen een gemeente die, bestuurlijk of ambtelijk, betrokken is bij het bieden van ondersteuning en voorzieningen uit de Wmo. Daarbij gaat het vooral om bestuurders of medewerkers van een gemeente die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van de toegangsfunctie binnen de Wmo en in het bijzonder voor de inrichting en de organisatie van het Gesprek.

Daarnaast is de handreiking bedoeld voor de functionarissen binnen de gemeente die bestuurlijk of ambtelijk verantwoordelijk zijn voor het Wmo-beleid in brede zin.

De VGN plaatst deze handreiking op haar website om het onder de aandacht te brengen van mensen die binnen instellingen voor gehandicaptenzorg bezig zijn met de overheveling van AWBZ-onderdelen naar de Wmo.

U vindt de handreiking in de bijlage.

Downloads