Nieuws

Theaterstuk 'Kantelingen aan tafel' helpt bij voorbereiden keukentafelgesprek

31 juli 2014

Theater Kleinkunst, onderdeel van zorgorganisatie Dichterbij, brengt het theaterstuk 'Kantelingen aan tafel, samen aan de keukentafel op zoek naar kansen en oplossingen'. De voorstelling, bedoeld voor cliënten, familieleden én gemeenten geeft handvatten om het keukentafelgesprek op een goede manier vorm te geven. Op maandag 25 augustus om 14.00 uur beleeft het stuk haar première in het Theater van dagcentrum de Baersdonck in Grubbenvorst, de thuishaven van de spelers.

De zorg staat aan de vooravond van grote veranderingen. Wetswijzigingen in het sociale domein worden met ingang van 1 januari 2015 ingevoerd. Lokale overheden, gemeenten, krijgen de regie in een groot aantal ondersteuningstaken.

Om de ondersteuningsvraag helder te krijgen zullen de meeste gemeenten het zogenaamde 'keukentafelgesprek' als instrument inzetten. Het doel van een dergelijk gesprek is om in gezamenlijkheid te kijken hoe de ondersteuning vormgegeven moet worden. Hierbij is de eigen kracht, het sociale netwerk voorliggend aan de professionele ondersteuning. De uitkomst van het keukentafelgesprek kan divers zijn: van continuering van de huidige zorg tot ondersteuning uit de collectieve voorziening. Ook kan er ondersteuning door vrijwilligers of een andere organisatie worden aangeboden, afhankelijk van de keuze van de gemeente om de Wmo vorm te geven. 

Waarom deze voorstelling?

Zowel aan de regiekant (gemeente) als aan de kant van de kwetsbare burgers die ondersteuning vragen, hun verwanten en begeleiders komen onzekerheden en onbekendheden in beeld. Om deze zoveel mogelijk weg te nemen, bespreekbaar te maken of om tot actie aan te zetten is op verzoek van de organisatie door Theater Kleinkunst deze theaterproductie “Kantelingen aan tafel” ontwikkeld.

De voorstelling is gemaakt voor de volgende doelgroepen:

  • Kwetsbare burgers die in het keukentafelgesprek de ondersteuningsvraag helder moeten verwoorden;
  • Ouders / verwanten en begeleiders die een rol krijgen in de voorbereidingen op het gesprek van kwetsbare burgers;
  • Afgevaardigden van de gemeenten die voor het eerst in aanraking komen met een breed scala aan doelgroepen die zich voor een ondersteuningsvraag melden.

De voorstelling beoogt de kennis over het begrip Keukentafelgesprek te vergroten en inzicht te geven in het belang van “goede input” om tot gewenste ondersteuning te komen. Daarnaast zijn bewustwording van het begrip eigen kracht, en het urgentiebesef om een eigen netwerk te ontwikkelen of te helpen ontwikkelen  belangrijke doelen. Niet in de laatste plaats wil de voorstelling een rol spelen in het vergroten van kennis van de nieuwe doelgroep.

Dit najaar is de voorstelling (voor genodigden) door het hele werkgebied van Dichterbij op diverse locaties te zien.