Nieuws

Handreiking 'Passende zorg & behandeling voor jeugdigen'

04 mei 2017

Op initiatief van de BGZJ (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC) is de handreiking ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ ontwikkeld, als instrument om een impuls te geven aan de transformatie van de Jeugdhulp. 

In de handreiking wordt antwoord gegeven op concrete vragen als: Welke betekenis heeft de taal van de decentralisaties voor de gewenste opbouw van de transformatie van de jeugdhulp? Welke inhoudelijke concepten bieden houvast voor de transformatie? Wat betekenen deze concepten voor het landschap van de jeugdhulp? Hoe sluit de basisjeugdhulp goed aan op de specialistische hulp en andersom? Hoe worden vragen in de samenleving opgehaald en optimaal beantwoord en hoe worden die antwoorden in het jeugdhulplandschap opgenomen? 

In deze handreiking wordt een dynamisch model (op blz. 23) gepresenteerd, waarin binnen de jeugdhulp onderscheid wordt gemaakt tussen drie vormen:

  • basisjeugdhulp die dichtbij huis wordt geboden;
  • specialistische jeugdhulp die veel voorkomt en die veelal dichtbij in de regio geboden kan worden;
  • specialistische hulp die weinig voorkomt en vaak (boven-) regionaal moet worden georganiseerd.

De handreiking formuleert eisen ten aanzien van het systeem, de organisatie en de uitvoering van jeugdhulp en formuleert tevens een aantal werkende principes. Het biedt daarmee een inhoudelijk fundament in de regionale visievorming op het punt van de transformatie van jeugdhulp. Het is daarmee faciliterend voor het ‘goede gesprek’ in de regio’s tussen gemeenten, aanbieders van jeugdhulp, huisartsen, gecertificeerde instellingen en andere professionals en partijen zoals bijvoorbeeld onderwijs.

Met deze handreiking wordt invulling gegeven aan het Programmaplan Zorglandschap specialistische jeugdhulp 2017 (spoor 2), waarin VNG en BGZJ intensief samenwerken. In de regionale bijeenkomsten die de komende maanden vanuit het ondersteuningsteam van dit programma in  jeugdregio’s worden georganiseerd, wordt de handreiking besproken.

De handreiking ‘Passende zorg en behandeling voor jeugdigen’ is op 2 mei 2017 aangeboden aan demissionair Staatssecretaris Van Rijn en de voorzitter van de subcommissie Jeugd van de VNG, Victor Everhard.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: