Nieuws

Handreiking SER Covid-19 als aanvulling op de RI&E

16 juni 2020

VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben gezamenlijk vanuit het SER-Arboplatform en de Stichting van de Arbeid een handreiking ontwikkeld om bedrijven te helpen om ook in deze tijd gezond en veilig te werken. De handreiking Covid-19 besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus op de werkplek. Deze maatregelen zijn niet specifiek voor de zorg, maar wel goed te gebruiken om een veilige werksituatie te creëren voor ondersteunende diensten en stafmedewerkers. Daarbij moet het risico in hoeverre een medewerker besmet kan worden met het coronavirus worden opgenomen in de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). De Inspectie SZW kan hier bij een bezoek naar vragen.

Foto van gehandschoende handen

De informatie en adviezen uit deze algemene handreiking van de SER kan worden gebruikt om uw bestaande RI&E aan te vullen. Omdat deze handreiking door de Inspectie SZW wordt gezien als een goed hulpmiddel bij het uitwerken van hun RI&E kunnen bedrijven erop vertrouwen dat zij de maatregelen uit deze handreiking kunnen gebruiken om te voldoen aan hun RI&E-verplichting bij het tegengaan van besmetting met het coronavirus. De gehandicaptenzorg kent twee branche RI&E’s. De ZorgRIE van KMO en Pythia van Triaspect. De handreikingen die de VGN de afgelopen weken heeft uitgebracht en de Handreiking Covid-19 van de SER zijn naar beide bedrijven toegestuurd met het verzoek om deze in hun vragenlijsten te verwerken.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: