Nieuws

Handreiking Sturen op uitkomsten in de Wmo

06 februari 2014

Inzicht in uitkomsten maakt beter onderbouwde beslissingen over de inzet van middelen mogelijk. Ook draagt het bij aan het maatschappelijk rendement van de dienstverlening. Vanuit die gedachte ontwikkelde economisch onderzoeksbureau NYFER een handreiking die de mogelijkheden voor sturing op uitkomsten in de nieuwe Wmo in kaart brengt.

Aanleiding
De handreiking kwam tot stand met financiële steun van diverse gemeenten en het Transitiebureau Begeleiding in de Wmo van het Ministerie van VWS en de VNG. Achterliggende gedachte is dat de overheveling van (delen van) de AWBZ en de jeugdzorg voor gemeenten hét moment is om uitkomststuring van meet af aan in het lokale beleid rond zorg en ondersteuning te verankeren.

Toepassing
Het instrument is in de eerste plaats bedoeld voor gemeenten. Het biedt echter ook handvatten voor zorgaanbieders die willen sturen op uitkomsten en/of die hierover met gemeenten in gesprek willen. 

Deze pagina is een onderdeel van: