Nieuws

Handreiking Suïcidepreventie bij jongeren met een lvb

29 januari 2024

We weten nog maar weinig over suïcidaliteit bij jongeren met een lvb. Wat we wel weten, is dat suïcidaliteit voorkomt bij deze groep jongeren en dat het erop lijkt dat het hebben van een lvb kwetsbaarder maakt voor suïcidaliteit. Om zorgaanbieders en -professionals vertrouwder te maken met dit thema, is er nu een handreiking.

Samen minder suicide

Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De handreiking is ontwikkeld binnen het project In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren. Dit project maakt deel uit van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021–2025.

Voor wie

De handreiking is bedoeld voor zorgaanbieders en zorgprofessionals die zich beroepsmatig bezighouden met de gezonde en veilige ontwikkeling van jongeren met een lvb.

Gebaseerd op praktijkervaringen

Er is aan de handreiking gewerkt door professionals in het jeugdveld, jongeren met ervaringskennis en 113 Zelfmoordpreventie. De handreiking is voor een groot deel gebaseerd op hun ervaringen.

Meer handelingsbekwaamheid bij suïcidepreventie

De handreiking is een eerste stap in het vertrouwder raken met het thema suïcidaliteit en het vergroten van de handelingsbekwaamheid. Er wordt onder andere ingegaan op autonomie en vrijheidsbeperkende maatregelen, samenwerken met het netwerk en continuïteit van zorg.

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: