Nieuws

Handreiking wettelijke en juridische aspecten rond informele zorg

05 april 2016

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? In de notitie ‘Grenzen verkennen’ van kenniscentrum Vilans worden de juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en inzet van vrijwilligers in de zorg beschreven.

Bij veel zorgorganisaties leven vragen wat mantelzorgers en vrijwilligers kunnen en mogen doen in de zorgverlening. Mag een mantelzorger een cliënt injecteren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven? Kunt u een cliënt die in een rolstoel zit met een vrijwilliger op stap laten gaan? Zijn daar bepaalde vaardigheden voor nodig? Wie is aansprakelijk als het fout gaat? De notitie biedt houvast om samenspel tussen formele en informele zorgverleners bij het verrichten van zorghandelingen verder invulling te geven. De basis ligt in open en heldere communicatie, erkenning van elkaars ervaring, kwaliteiten en een gelijkwaardige samenwerking.

De notitie is ontwikkeld door Vilans in samenspraak met onder andere de VGN. De belangrijkste aanbeveling uit is zorg voor een cliënt blijft maatwerk. Wees open en helder in communicatie en verken gezamenlijk grenzen. Dan kunnen beroepskrachten, mantelzorgers en vrijwilligers samen veel betekenen voor de kwaliteit van leven van de cliënt.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: