Nieuws

Handreiking Zak- en kleedgeld voor kinderen met een maatregel voor jeugdbescherming

02 juli 2019

De Kinderombudsman vraagt opnieuw aandacht voor het probleem van zak- en kleedgeld voor jeugdigen onder voogdij, of die met een ondertoezichtstelling bij een instelling verblijven. Onlangs verscheen het rapport ‘Krijg jij al zakgeld?’. De Kinderombudsman signaleert dat er niet overal regionale afspraken worden gemaakt over dit onderwerp of dat deze afspraken niet bij alle betrokkenen bekend zijn.  De Kinderombudsman roept gemeenten, jeugdbeschermingsinstellingen en zorgaanbieders op hun verantwoordelijkheid te nemen om te zorgen dat de problemen rond de vergoeding van zak- en kleedgeld voor jongeren opgelost worden.

Ook in 2017 verscheen al een rapport (‘Mag ik mijn zakgeld?’) over het vraagstuk dat het zak- en kleedgeld voor veel kinderen niet goed is geregeld. Uit het nieuwe rapport blijkt dat er goede stappen zijn gezet, maar dat het probleem nog niet voor alle kinderen is opgelost. De kennis over de verantwoordelijkheden voor het zak- en kleedgeld schiet soms te kort. Ook duurt het soms lang voordat gemeenten, GI's en residentiële instellingen tot duidelijke afspraken komen. Jongeren hebben daardoor niet genoeg kleding, schoenen en schoolspullen.

Handreiking Zak- en kleedgeld

Naar aanleiding van het eerste onderzoek brachten VNG, Jeugdzorg Nederland, VGN en GGZ Nederland een handreiking uit over afspraken die regionaal gemaakt moeten worden over zak- en kleedgeld voor kinderen met een maatregel voor jeugdbescherming. Gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet een zorgplicht om een financiële vergoeding beschikbaar te stellen, wanneer zorgkosten niet verhaald kunnen worden op ouders.  Als bijlage bij dit artikel is deze handreiking zak- en kleedgeld te vinden. 

Regionale afspraken

De Kinderombudsman roept de betrokken partijen daarom opnieuw op zich in te zetten voor deze kinderen en de problemen gezamenlijk op te lossen. Zo moeten in de regio's waar afspraken over de vergoeding van zak- en kleedgeld nu ontbreken, deze op korte termijn worden vastgesteld. In de regio's waar al wel afspraken zijn gemaakt, moeten deze zo helder en duidelijk mogelijk gecommuniceerd te worden aan alle betrokken partijen. 

Klik hier om naar het rapport van de kinderombudsman te gaan.

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: