Nieuws

Handreiking Zak- en kleedgeld in residentiële jeugdhulp

Leestijd: 2 minuten
22 december 2023

Per 1 januari 2024 treedt de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in werking. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding worden ook wijzingen van kracht van het Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet. De gewijzigde Regeling Jeugdwet bevat niet alleen enkele nadere regels over gesloten jeugdhulp, maar ook regels over het toekennen van zak- en kleedgeld aan kinderen die verblijven in de residentiële jeugdhulp. Deze Handreiking Zak- en kleedgeld geeft een nadere invulling aan deze regels.

Zowel de gewijzigde Regeling Jeugdwet als de handreiking zorgen ervoor dat duidelijkheid wordt geschept over wie verantwoordelijk is voor de kosten van zak- en kleedgeld en wie dit verstrekt: ouders van kinderen zijn verantwoordelijk voor de kosten van zak- en kleedgeld, omdat zij primair verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van hun kind. Als ouders niet voldoen aan hun onderhoudsplicht, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de kosten van zak- en kleedgeld en jeugdhulpaanbieders voor het verstrekken van het zak- en kleedgeld. 

Deze handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met het ministerie van VWS, het ministerie van Justitie en Veiligheid, de VNG Jeugdzorg Nederland en de VGN.

Zie Officiële bekendmaking van de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp in de Staatscourant  
 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: