Nieuws

Handreiking Zorgverkoop in het Sociaal Domein geactualiseerd

26 januari 2016

Deze week is de geactualiseerde handreiking Zorgverkoop in het Sociaal Domein (zie bijlage) beschikbaar gekomen. Met dit document ondersteunt de VGN zorgaanbieders bij de contractering door gemeenten.

Na de tweede inkoopronde voor zorg en ondersteuning in de Wmo 2015 en de Jeugdwet was er voldoende aanleiding om de handreiking te actualiseren en te voorzien van de laatste praktijkvoorbeelden. De nieuwste versie beschrijft de praktijk van gemeenten en de mogelijkheden die zorgaanbieders hebben om daar invloed op uit te oefenen. Vervolgens wordt nader ingegaan op samenwerking tussen gemeenten onderling en aanbieders. De handreiking sluit af met een concrete uitwerking van het inkoopproces.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven