Nieuws

VGN publiceert addendum Zorgverkoop in de Wmo

02 oktober 2014

De VGN heeft de Handreiking Zorgverkoop in de Wmo geactualiseerd. Dit is gebeurd in de vorm van een addendum (bijlage).  

WMO en getekende poppetjes op groene achtergrond

Dit addendum handreiking 'Zorgverkoop in de Wmo' is tot stand gekomen in samenwerking met KPMG Plexus. Het addendum geeft waar nodig een up date van de thema's uit de handreiking uit 2012 of bevat aanvullingen. Ten opzichte van de vorige uitgave staat er onder andere meer concrete informatie in bij de onderdelen 'gemeente als contractspartij' waaronder de wijze van inkoop door gemeenten met voorbeelden. Verder 'de rollen en het proces van verkoop' waarin u heldere processtappen aantreft die u ook in de toekomst goed kunt gebruiken. Ook verwijzingen en informatie uit de VGN-ledenbijeenkomsten en KPMG-workshops staan hierin overzichtelijk nog eens bij elkaar. Met dit addendum heeft u een aanvullend instrument voor uw zorgverkoop aan gemeenten.