Nieuws

Handvat gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein vernieuwd

04 april 2019

Op 7 maart 2019 heeft de Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid de nieuwe versie van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein' vastgesteld. De nieuwe versie is volledig aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gewijzigde wetgeving naar aanleiding van de invoering van de Europese Richtlijn Gegevensbescherming Opsporing en Vervolging. Het nieuwe handvat vindt u als bijlage onder dit artikel. 

De veilig plus aanpak

Breder toepasbaar

De eerste versie van het handvat was specifiek geschreven voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Het nieuwe handvat is breder van toepassing op samenwerkingsverbanden in het zorg- en veiligheidsdomein die gericht zijn op persoonsgerichte aanpak van bij complexe casuïstiek.

Het handvat bevat een uitleg van de belangrijkste regels uit de AVG en geeft aan met welke sectorspecifieke regels bij gegevensuitwisseling in een samenwerkingsverband rekening gehouden dient te worden. Daarnaast bevat het handvat een leidraad voor het organiseren van samenwerking in het Zorg- en Veiligheidsdomein. De bijlagen bevat een uitwerking van deze leidraad voor de de Zorg en Veiligheidshuizen.

Deelnemende partijen

Het handvat is opgesteld door een werkgroep van juristen en andere privacydeskundigen van de landelijke ketenpartners Zorg en Veiligheid. Daarin nemen deel: AEDES vereniging van woningcorporaties, DJI, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, Landelijke Vereniging Managers Veiligheidshuizen (LVMV), Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationale Politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland/3RO, Slachtofferhulp Nederland, Stichting Halt en de VNG.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen