Nieuws

Heeft de Brexit consequenties voor uw organisatie?

17 januari 2019

Op 29 maart 2019 zal wellicht het Verenigd Koninkrijk (VK) als lid uit de Europese Unie treden. In dat geval zal de open landsgrens tussen Nederland en het VK gesloten worden en zal de EU-regelgeving niet meer van toepassing zijn op al het grensverkeer. Het grensverkeer heeft o.a. betrekking op personen (werknemers), diensten (dataverwerking, certificering) en goederen (hulpmiddelen zoals een (til)lift van een Britse leverancier of geneesmiddelen).

Illustratie van Engeland die uit de Europese Unie stapt.

Welke gevolgen heeft een eventuele Brexit?
De exacte gevolgen zijn op dit moment nog niet duidelijk. Kortgezegd zijn de gevolgen van de Brexit voor uw organisatie of uw bedrijfsvoering afhankelijk van de vraag of uw organisatie direct (zakelijke) banden heeft met organisaties / leveranciers in het VK, of dat uw leveranciers deze banden hebben. De risico’s zijn bijvoorbeeld leveringsproblemen, veranderingen in de geldigheid van certificaten en het toezicht.

Wat gebeurt er al?

VWS brengt in kaart welke geneesmiddelen er zijn met een hoge mate van afhankelijkheid van het VK. Ook zal een verkenning plaatsvinden naar de beschikbaarheid van alternatieve producten. De VGN onderhoudt contacten met VWS en andere sectoren. Daarnaast heeft de VGN onderstaande adviezen voor zorgaanbieders.

Waar moet u rekening mee houden?

We adviseren u om een ‘Brexit Impact Scan’ uit te voeren. U kunt na gaan of uw organisatie (of onderdelen van uw organisatie) zakelijke contacten of contracten heeft met organisaties/leveranciers die in het VK gehuisvest zijn. Dit in verband met mogelijke leveringsproblemen, aansprakelijkheid en garantiebepalingen.U kunt verkennen welke producten of materialen worden ingekocht vanuit het VK en wie waarvoor verantwoordelijk is. Hoe zit het met onderhoudscontracten voor apparatuur en met dataopslag van patiëntgegevens? Heeft u zelf die cont(r)acten niet? Vraag dan uw ketenpartners (leveranciers, groothandels, inkooporganisaties, software bedrijven, etc.) naar de afhankelijkheid van het VK. In het geval dat u bijvoorbeeld een lift, tillift of hoog-laagbed gekocht of geleased hebt van een producent in bijvoorbeeld Manchester, dan kunnen de contractvoorwaarden van onderhoud en lease na 29 maart 2019 veranderen. Heeft u een verwerker van persoonsgegevens die gevestigd is in het VK, dan zijn na 29 maart 2019 aanvullende afspraken noodzakelijk in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft uw organisatie deelgenomen aan een Europees project en liggen de rechten en certificaten bij een Britse partner? Ga dan na of u onder gelijke EU-rechten aanspraak kunt blijven maken op auteursrechten of octrooien.

Een werknemer met een Brits paspoort?

Wij adviseren u om na te gaan of er personen voor u werkzaam zijn die de Britse nationaliteit bezitten. Deze medewerkers worden niet na 29 maart 2019 opeens illegaal, maar hun rechtspositie is op dit moment nog niet duidelijk. Wat voor nu belangrijk is, is dat een medewerker met de Britse nationaliteit correct in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente staat. Daarop kunt u hem of haar nu al wel wijzen. Via de correcte registratie in de BRP kan de Nederlandse overheid de (Britse) medewerker bereiken als dat nodig is.

Zelf aan de slag?

Het ministerie van VWS heeft toegezegd dat er (naast de genoemde algemene Brexit Impact Scan) een speciale Brexit Impact Scan voor de zorg komt, om inzicht te krijgen in de gevolgen van de Brexit voor uw organisatie. Voor meer (algemene) informatie zijn er enkele sites beschikbaar:

www.brexitloket.nl

www.hulpbijbrexit.nl

www.rijksoverheid.nl/brexit

Ook kunt u contact opnemen met het ministerie van VWS via https://www.brexitloket.nl/contact

Zodra we meer weten, zullen we u uiteraard informeren.

Tot slot: voor de informatie in dit artikel zijn we ons met name gebaseerd op informatie van ActiZ. Met dank.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: