Nieuws

Nieuwe informatie van IGJ en VWS over Brexit

11 februari 2019

Als vervolg op ons eerdere artikel over de Brexit, delen we in dit artikel twee brieven met u van de ‘Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’ (IGJ) en van het ministerie van VWS. Voorop staat: er blijft onduidelijkheid over de gevolgen van de Brexit, met name omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over de vraag of er een akkoord komt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Een no-deal Brexit heeft totaal andere gevolgen dan een Brexit met een akkoord.

De IGJ informeert per brief de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), maar de brief heeft een reikwijdte voor alle zorginstellingen. Een citaat:

Het is belangrijk dat de jeugdhulpaanbieder in kaart brengt welke gevolgen de Brexit voor de instelling heeft. We raden aan om, zo veel als mogelijk, te inventariseren welke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen die uit het VK komen in de instellingen worden gebruikt. Daarnaast is het van belang om te inventariseren welke onderhoudscontracten men heeft met partijen uit het VK. Men kan hier het beste contact over opnemen met de leveranciers. Met vragen over opgeslagen cliëntgegevens kan men het beste contact opnemen met zijn of haar ICT-leveranciers. Mocht er Brits personeel in dienst zijn van de jeugdhulpaanbieder, dan is het van belang na te gaan of deze medewerkers voldoen aan de vereisten.

Ook minister Bruins heeft een nieuwe brief geschreven, deze keer met een accent op de gevolgen (en wat eventueel te doen) voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

De minister schrijft dat het belangrijk is dat zorginstellingen, leveranciers en fabrikanten zich voorbereiden, zodat patiënten straks bij een no deal scenario na het vertrek van het VK uit de EU de zorg kunnen blijven krijgen waarvan zij afhankelijk zijn. Inkooporganisaties, leveranciers en groothandels hebben eveneens een belangrijke signaalfunctie vanuit hun rol als intermediair tussen zorginstellingen en fabrikant. Eenvoudige oplossingen bestaan hierbij niet.

VWS is bovendien een deelcampagne (aansluitend op de rijksbrede campagne) gestart over de Brexit en de zorgsector. Instellingen en bedrijven worden gewezen op de Brexit Impact Scan; voor meer specifieke informatie worden ze verwezen naar www.brexitloket.nl, waar een zorgdossier aan is toegevoegd.

Daarnaast heeft de AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport diverse veel gestelde vragen beantwoord over de Brexit in relatie tot het uitwisselen van persoonsgegevens met het VK. De veel gestelde vragen mét antwoorden vindt u hier.

De brieven van IGJ en VWS vindt u in de bijlagen onderaan dit artikel.

Zodra er meer informatie bekend is over de Brexit dan zullen wij u daarover informeren via een artikel op onze website.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: