Nieuws

Hersenstichting verwacht forse stijging in aantal hersenpatiënten door coronavirus

28 april 2020

De Hersenstichting verwacht een grote groep nieuwe hersenpatiënten als gevolg van het coronavirus. Het virus zorgt op verschillende manieren voor schade aan de hersenen. De Hersenstichting roept artsen op om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden.

Hersens getekend in oplichtende lijntjes

In eerste instantie tast het coronavirus de longen van de patiënt aan, wat kan leiden tot een sterk verminderde longfunctie en in het ergste geval zelfs tot longfalen. Dit zorgt voor een zuurstoftekort in de hersenen en veroorzaakt schade in de hersengebieden die aandacht, geheugen en planning coördineren. Ook het feit dat veel coronapatiënten langdurig op de IC lagen leidt waarschijnlijk tot meer hersenpatiënten.

Cognitieve klachten na ontslag van de IC

Een studie liet eerder al zien dat bijna 60 procent van alle patiënten die langer dan 48 uur op de IC verblijven, cognitieve klachten hebben na ontslag van de IC. Hierbij moet men denken aan aandacht- en geheugenproblemen, overprikkeling, gedragsverandering of extreme vermoeidheid. Als derde zijn er aanwijzingen dat het coronavirus een virale hersenontsteking kan veroorzaken. Dit komt doordat op de hersenen dezelfde receptoren zitten als op de longen (de ACE-receptor). Een hersenontsteking kan leiden tot ernstig hersenletsel.

Een nieuwe groep hersenpatiënten

'Dit alles zorgt ervoor dat de gezondheidzorg een grote groep nieuwe hersenpatiënten kan verwachten', zegt Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. 'We roepen artsen op om scherp te zijn op mogelijke cognitieve gevolgen bij ex-coronapatiënten, zodat deze in een vroeg stadium behandeld kunnen worden en de kans op restverschijnselen verkleind worden.'

Screening op hersenletsel

Paulien Goossen, revalidatiearts en verbonden aan de Hersenstichting, vult aan: 'Het is belangrijk dat artsen zich realiseren dat hersenletsel vaak niet duidelijk wordt in de spreekkamer of tijdens een korte observatie. De Hersenstichting vindt dan ook dat alle patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen met corona, met een korte objectieve test gescreend zouden moeten worden op aanwijzingen voor hersenletsel.'

Over de Hersenstichting

Een op de vier mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg. Samen kunnen we hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen.