Het begrijpelijke Kieskompas van Steffie

Voor mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterde mensen kan stemmen best lastig zijn. Daarom komt Steffie met het begrijpelijke Kieskompas.

logo kieskompas met steffie

Onlangs heeft LeerZelfOnline het Kieskompas online gezet. Het Kieskompas is een stemwijzer voor laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. 

In het Kieskompas worden dezelfde stellingen aan de bezoeker van de site voorgelegd als in de reguliere stemwijzer, alleen zijn er in het Kieskompas extra hulpmiddelen. Zo leest Steffie de stellingen voor in het Kieskompas en worden moeilijke woorden uitgelegd. Cliënten van  o.a. Ipse de Bruggen hebben meegewerkt aan het ontwikkelen van het Kieskompas. 

Klik hier om naar het Kieskompas te gaan,