Nieuws

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

31 juli 2017

Het is voor zorgorganisaties niet eenvoudig om het verplichte inspectiecertificaat te krijgen voor hun brandmeldinstallaties. Daarom hebben de VGN en ActiZ een onderzoek laten uitvoeren om zicht te krijgen op de ervaren knelpunten en oplossingsrichtingen. Dit onderzoeksrapport is in juni 2017 gepubliceerd. Het CCV herkent de conclusies van het onderzoek en beschouwt het rapport als belangrijke impuls voor samenwerking in het oplossen van de knelpunten. Als één van de eerste stappen heeft het CCV een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven over brandmeldinstallaties bij zorginstellingen.

Verschillen van inzicht

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven in de praktijk verschillen van inzicht hebben over brandmeldinstallaties. Deze verschillen worden over de rug van de zorginstelling uitgevochten.

Het CCV wil weten wat er misgaat en roept zorginstellingen op deze kwesties te melden. De analyse van de ingebrachte kwesties wordt gebruikt bij het - in samenwerking met inspecteurs en onderhoudsbedrijven - zoeken naar oplossingen. Begin 2018 koppelt het CCV de analyse van de ontvangen meldingen terug. 

Registratie meldingen

Het CCV registreert de meldingen en treedt niet op als bemiddelaar bij het oplossen van de ingediende kwesties. Klachten over onderhoudsbedrijven of de inspectie-instellingen kunnen bij de desbetreffende partijen ingediend worden. Ga naar het meldpunt

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: