Nieuws

VGN inventariseert knelpunten certificering brandmeldinstallaties

27 oktober 2016

Welke problemen ondervindt u bij het verkrijgen van inspectiecertificaten voor de brandmeldinstallaties van uw zorgorganisatie? De VGN inventariseert deze knelpunten en vraagt medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van deze certificaten om hierover een korte vragenlijst in te vullen. Wilt u dat doen voor 8 november.

Deze enquête is bestemd voor de functionaris die in de zorginstelling verantwoordelijk is voor onderhoud en certificering van brandmeldinstallaties en de daarmee samenhangende brandveiligheidsmaatregelen.

Als gevolg van aanpassingen in de regelgeving en richtlijnen voor de certificering van brandmeldinstallaties (bmi’s), zijn zorginstellingen genoodzaakt om bepaalde bmi’s in hun zorggebouwen opnieuw te laten inspecteren en certificeren. Wij krijgen voortdurend signalen dat dit tot veel onduidelijkheden en vragen leidt en dat er sprake is van tijdrovende trajecten waarbij de kosten uit de hand (kunnen) lopen.

Wij willen hier graag meer inzicht in krijgen, zodat wij waar mogelijk knelpunten gericht kunnen aanpakken. Wij hebben uw praktijkervaringen daarbij nodig, om uw instellingen adequaat te kunnen faciliteren. U helpt ons door onderstaande vragenlijst in te vullen. Uiteraard koppelen wij de uitkomsten aan u terug. Deze vragenlijst wordt ook uitgezet via Actiz (Paul van Aken).

Ga hier naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/RLBYF3Q

Voor vragen kunt u contact opnemen met Frits Mul (fmul@vgn.nl) of Aart Bertijn (abertijn@vgn.nl). 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: