Nieuws

Het enige dat ouders vragen is dat hun kind de kans krijgt om te leren

17 november 2020

Er gaat nog te veel mis bij passend onderwijs. Dat bleek tijdens het Tweede Kamerdebat van maandag 16 november over passend onderwijs. In Nederland zijn er meer dan 5.000 kinderen met een onderwijsvrijstelling. Een van die kinderen is India (14). Ze heeft een meervoudige beperking, maar bovenal een droom: lerares geschiedenis worden.

passend onderwijs vrouw helpt
India heeft, met behulp van een computer die zij kan besturen met haar ogen, leren lezen en schrijven.

Vanwege haar handicap heeft India een vrijstelling van onderwijs. Echter, India heeft met behulp van een computer die zij kan besturen met haar ogen, leren lezen en schrijven. India blijkt veel meer van de wereld te begrijpen dan lange tijd werd gedacht. Sterker nog, de droom van India is om lerares geschiedenis te worden. Het enige dat ouders, zoals de ouders van India, vragen is dat hun kind de kans krijgt om te leren.

Onderwijsvrijstelling

In Nederland zijn er meer dan 5.000 kinderen die, net als India, een onderwijsvrijstelling hebben. Dat betekent dat ze niet naar school gaan. Voor deze kinderen krijgt het onderwijs geen geld. Zorg en jeugdhulp aan deze deze kinderen gebeurt dan meestal vanuit de gehandicaptenzorg of GGZ. Deze kinderen gaan bijvoorbeeld naar een kinderdienstencentrum naar dagopvang of ze zitten thuis.

Een onderwijsvrijstelling is bedoeld voor kinderen met een lichamelijke of psychische beperking die daardoor niet in staat zijn om te leren. De redenen waarom iemand een vrijstelling krijgt is heel verschillend. Dat kan komen door een ernstig meervoudige beperking of omdat het leeraanbod van het onderwijs uiteindelijk niet past bij het kind of omdat binnen het onderwijs geen passende plek beschikbaar is. 

Elk kind verdient ontwikkelkansen

In de praktijk blijkt dat, net als India, kinderen die wèl de mogelijkheden hebben om te leren een vrijstelling krijgen. Maar ook kinderen die nooit zullen leren lezen en schrijven verdienen ontwikkelkansen. De bijdrage en expertise vanuit onderwijs is kan juist ook deze kinderen helpen in hun ontwikkeling.

Naast de grote verschillen tussen kinderen die een vrijstelling krijgen zijn er ook grote verschillen binnen Nederland. Er zijn gemeenten waarin gemeente, onderwijspartijen en zorgpartijen samen afspreken dat er voor elk kind een passende plek gemaakt wordt in het onderwijs. Dat kan, maar vraagt van alle partijen om, in het belang van individuele kinderen, over de grenzen van hun eigen verantwoordelijkheid en financiering heen te stappen. Dat lukt lang niet overal. Er zijn dus ook gemeenten met relatief heel veel kinderen zijn met onderwijsvrijstellingen.

Inclusief onderwijs en leerrecht voor alle kinderen

Onderwijsminister Slob zegt dat hij toe wil werken naar inclusiever onderwijs en leerrecht voor leerlingen. Het enige dat ouders, zoals de ouders van India, vragen is dat hun kind de kans krijgt om te leren. Dat betekent een stap verder dan inclusiever onderwijs. Dat betekent inclusief onderwijs en leerrecht voor alle kinderen. Scholen die een leer- en ontwikkelplek zijn voor alle kinderen. Ook kinderen die veel hulp en ondersteuning nodig hebben om te kunnen leren of stapjes te maken in hun ontwikkeling.

India heeft een droom. Je ziet het in dit korte filmpje: De ogen van India.

Redactie VGN