Het Zorginstituut publiceert de module Uitstroom AWBZ plus

Met de module Uitstroom AWBZ Plus kunnen op eenvoudige wijze overzichten worden gegeneerd op basis van het huidige cliëntenbestand van cliënten die uitstromen naar de Wmo. 

Zorgaanbieders kunnen deze overzichten ter validatie aanbieden aan de betreffende gemeenten om bevestiging te vragen voor het in zorg nemen van deze cliënten. Hierdoor hebben zorgaanbieders zonder (elektronische) toewijzing toch een vorm van bevestiging. Aanbieders hebben uiteindelijk definitieve besluiten nodig van de betreffende gemeenten om de geleverde ondersteuning te kunnen declareren (tenzij onderling anders is afgesproken). Zonder bevestiging van de desbetreffende gemeenten kunnen aan de gegeneerde overzichten geen rechten worden ontleend.

Meer informatie over deze module vindt u op https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Uitstroom-AWBZ-Plus

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van