Nieuws

Historisch onderzoek naar geweld in doven- en blindeninternaten haalbaar

22 mei 2017

Wetenschappelijk onderzoek naar geweld in internaten voor dove of blinde kinderen, in de periode 1945 tot heden, is haalbaar en wenselijk. Dat is de conclusie van een vooronderzoek dat de commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg heeft laten uitvoeren en naar buiten heeft gebracht.

keyboard met knop waarop staat onderzoek

Het vooronderzoek is onderdeel van een actueel breder onderzoek naar geweld van de commissie in jeugdzorginstellingen.

Nader onderzoek is haalbaar vanwege het bestaan van voldoende literatuur om de historische context van geweld en de toerusting van personeel te reconstrueren. Verder zijn er diverse meldingen van geweld, dossiers van meldingen bij de betrokken inspecties en dossiers met goed gedocumenteerde beschrijvingen en verslagen.

Meldpunt

De meldingen aan het Meldpunt van de commissie zijn van belang om inzicht te krijgen in aard, frequentie en locatie van geweld. Tot nu toe ontving het meldpunt van de commissie ongeveer 540 meldingen per brief, per mail en per telefoon. Naar schatting 5 meldingen hebben betrekking op doven- en blindeninternaten. Slachtoffers die een melding willen doen, kunnen contact opnemen met het meldpunt van de commissie.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Commissie Onderzoek Geweld Jeugdzorg. Het volledige rapport van het Aanvullend vooronderzoek is hier te lezen.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher