Nieuws

Hoe bouwen we vrijheidsbeperking op een verantwoorde manier af?

18 maart 2019

Deze vraag stond centraal op vrijdag 15 maart tijdens het minisymposium afbouwen van vrijheidsbeperkingen kan! en de daar op volgende promotie van Baukje Schippers. Zij is gedragswetenschapper en onderzoeker bij ’s Heeren Loo.

Minisymposium

Tijdens het minisymposium (georganiseerd door ’s Heeren Loo, de Vrije Universiteit Amsterdam en de VGN) stonden we vanuit verschillende perspectieven stil bij de afbouw van vrijheidsbeperking. De rechtspositie van de cliënt, bewustwording en gedragsverandering binnen organisaties en de afbouw van psychofarmaca. Een gevarieerd panel deelde aan de hand van stellingen hun ervaringen en dilemma’s. Conclusie; we kunnen nog veel verbeteren en afbouw van vrijheidsbeperking is maatwerk.

Directeur VGN Frank Bluiminck stond stil bij het thema: “Waarom lukt het soms wel en soms niet om vrijheidsbeperkende middelen af te bouwen? We streven naar een optimale vrijheidsbeleving voor iedereen. We willen stabiele en ervaren teams waarin dit plaats kan vinden. Maar ik besef dat het met de huidige krapte niet overal haalbaar is. Afbouw van vrijheidsbeperking vraagt ook om lef en anders durven kijken. Ik hoop dat we elkaar over een periode weer ontmoeten en dat we dan weer verder zijn gekomen met elkaar.”

Promotie

Aansluitend aan het symposium promoveerde Baukje Schippers aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzocht een aantal facetten dat met vrijheidsbeperkingen te maken heeft. De registratie van de vrijheidsbeperking is één van de onderwerpen. Een goede registratie leidt tot meer bewustwording bij begeleiders en professionals. Daarnaast maakt een registratie de effecten van interventies zichtbaar. Het kan heel goed als ondersteunend middel dienen om vrijheidsbeperkingen af te bouwen. Want een goede registratie levert voldoende gespreksstof op voor personeel, cliënten en verwanten.

Het onderzoek is niet alleen van belang voor ’s Heeren Loo. Het is van waarde voor de gehele gehandicaptensector. Meer over het onderzoek is te lezen op de website van ’s Heeren Loo.

Sam van den Brink
Wil je meer weten?
Neem contact op met Sam van den Brink

Deze pagina is een onderdeel van: