Nieuws

Hoe kan ik een bonus uitdelen aan een Wajonger?

09 november 2020

Wajongers die al lange tijd voor u werken of uitzonderlijk goede prestaties leveren kunnen een (eenmalige) vergoeding van u krijgen. Wijs de vergoeding aan als eindheffingsloon. Zo wordt de vergoeding van een Wajonger niet verrekend met zijn uitkering.

stapeltjes munten

Vergoeding uitkeren via werkkostenregeling (WKR)

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Voorwaarde is wel dat die vergoeding gebruikelijk is. Dit wil zeggen dat de vergoeding niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden normaal is. Vergoedingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst als gebruikelijk. De afwijking van 30% geldt niet voor dit bedrag.

Vergoeding zonder loonbelasting keert u uit via de vrije ruimte

Werkgevers mogen een percentage van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen voor hun werknemers. Dat is de vrije ruimte. Over het bedrag dat in de vrije ruimte valt betaalt u geen loonbelasting. Een netto vergoeding via de vrije ruimte, wordt door het UWV bij de berekening van een uitkering niet meegenomen. Zodat de vergoeding niet wordt verrekend met de uitkering. Als er nog vrije ruimte over is, kost het u als werkgever verder niets. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan bent u als werkgever een eindheffing van 80% verschuldigd. Tot en met het fiscale loon van 400.000 euro bedraagt de vrije ruimte 1,7% (alleen voor 2020 verhoogd naar 3%) hierboven 1,2%. De hoogte van de vrije ruimte kan jaarlijks wijzigen.

Kiezen tussen eindheffingsloon en loon werknemer

U legt de vergoeding in uw administratie vast als eindheffingsloon. U maakt de keuze tussen eindheffingsloon en het loon van de werknemer uiterlijk op het moment van vergoeden. De keuze blijkt uit uw administratie. Daar staat de vergoeding als eindheffingsloon of als loon van de werknemer genoemd. Die keuze is definitief. U kunt vergoedingen  niet achteraf nog aanwijzen als eindheffingsloon.

Wees op tijd: Vergoedingen die niet op tijd als eindheffingsloon zijn aangewezen gelden als loon van de werknemer. Voor de Wajonger betekent dit dat zijn bruto vergoeding verrekend wordt met de uitkering.

Voor een uitgebreide uitleg van de werkkostenregeling en de vrije ruimte bekijkt u  ‘Hoofdstuk 8 (en 4.2): Handboek Loonheffingen'. 

De vergoeding heeft gevolgen voor de hoogte van de Wajong uitkering

Voor werkende Wajongers hangt de hoogte van de uitkering af van het inkomen. Verdient een Wajonger meer dan gaat de aanvullende uitkering die hij krijgt omlaag. Voor Wajongers in de Wajong 2010 wordt het extra inkomen in sommige gevallen volledig verrekend met de uitkering. Vanaf 1 januari 2021 geldt voor alle Wajongers de geharmoniseerde inkomensregeling. Dan wordt 70% procent van het verdiende inkomen verrekend met de uitkering. Dit geldt ook voor een eenmalige bruto vergoeding. Daarom loont het ook vanaf 1 januari 2021 de vergoeding voor een Wajonger via de vrije ruimte (werkkostenregeling) netto uit te keren.

Bron: Rijksoverheid

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: