Nieuws

Hoe laat je je in de gemeente horen als het gaat om gehandicaptenzorg?

26 februari 2022

De komende gemeenteraadsverkiezingen en de onderhandelingen voor het college-akkoord bieden zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg kansen om aandacht te vragen voor een inclusieve en toegankelijke gemeente. Om goed voorbereid te zijn en de lokale lobby van haar leden te ondersteunen organiseerde de VGN onder leiding van Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA) een workshop ‘Lokale lobby’.

Op wat voor manier kun je bijdragen aan het organiseren van toegankelijke verkiezingen voor mensen met een beperking? Hoe kunnen zorgaanbieders en gemeenten dichterbij elkaar komen als het gaat om jeugdhulp en ondersteuning voor mensen met een beperking?  Dat waren enkele van de vragen waarover werd gesproken in een divers gezelschap van professionals die zich bezighouden met onder meer strategie, inkoop en communicatie. Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA) legde uit wat een gemeenteraad doet, welke spelers er zijn en welke middelen je kan inzetten om te lobbyen. Ook werden ervaringen en inspirerende voorbeelden met elkaar gedeeld. 

Jouw idee onder de aandacht

Op dit moment zitten we in de campagneperiode die loopt tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Hoe kun je deze tijd en de tijd na de verkiezingen goed benutten als zorgaanbieder? Gastspreker was Jurriaan Limburg, kandidaatsraadslid en campagneleider te Amsterdam. Hij deelde tips en voorbeelden uit de praktijk.

Tips 

 • Bekijk de verkiezingsprogramma’s van de partijen en kijk waar je bij aan kunt haken, bijvoorbeeld als het gaat om het thema toegankelijkheid. In elk verkiezingsprogramma staat bijvoorbeeld dat burgers betrokken moeten worden. Vaak zit er nog wel wat ruimte in het programma De partijen weten wel wat ze willen, maar vaak nog niet hoe. De partijen moeten zich houden aan hun programma, dus zet druk en hou ze er ook aan. Je ziet ook wat de idealen zijn van een specifieke partij wat je weer kunt gebruiken bij een gesprek.
   
 •  Organiseer een verkiezingsdebat. Soms kun je goed aansluiten bij een debat dat al wordt georganiseerd. Kandidaat-raadsleden willen zoveel mogelijk personen bereiken. Zie een debat als een cadeautje dat je aan de raadsleden geeft, na deze kennismaking is het ook gemakkelijker om later  contact te hebben. Leg het ook vast, bijvoorbeeld in de vorm van een artikel, fotomoment of iets wat ze ondertekenen. Zo kun je het debat meer laten zijn dan dat moment.  Lokale media vinden het leuk om er iets over te schrijven. Hoe opvallender jouw debat is, hoe meer het blijft hangen. 
   
 • Organiseer een werkbezoek voorafgaand of na de verkiezingen met (kandidaat-)raadsleden en betrek mensen met een beperking hierbij. Belangrijk is om te kijken of je een concreet probleem hebt om voor te leggen aan een politicus. Wees duidelijk in wat je verwacht en kijk op de lijst je het beste kan uitnodigen.  Fractiemedewerkers zijn ook erg belangrijk. 
   
 • Organiseer een ludieke actie. 
  Een mooi voorbeeld hiervan gaf Adriane van Duivendijk, strategisch adviseur bij Reinaerde. Vanuit hun strategie om te werken aan een toegankelijke samenleving komt Reinaerde elke verkiezing met een actie om de verkiezingen toegankelijker te maken. Politici en mensen met een beperking worden met elkaar in contact gebracht, van beide kanten zorgt het vaak voor een onuitwisbare indruk. Zo maakte Victor Molkenboer, burgemeester van Woerden, zich vier jaar geleden na contact met de cliënten van Reinaerde, hard voor hulp in het stemhokje en trotseerde zelfs de Kiesraad. Dit zorgde voor veel media-aandacht.
  Dit jaar heeft Reinaerde, samen met o.a. ASVZ en Philadelphia, middels een brief en filmpje alle gemeenten en politieke partijen opgeroepen om komende verkiezingen begrijpelijk te maken. Adriane geeft mee dat het slim is om een verandermoment als verkiezingen te benutten, dat  je heel duidelijk moet zijn in wat je wil (‘vraag naar iets concreets’) en wie er mee aan de slag moet gaan. En volg de energie, dan kom je verder.
   
 • Ook het oefenen met stemmen, een cliëntentijdschrift, debatavonden, de verkiezingskrant van Prodemos, via de begeleiders tips geven over stemmen, de online training van Prokkel over inclusieve stembureau noemden de deelnemers als hun acties om de verkiezingen toegankelijker te maken voor cliënten.

  Deel je voorbeeld!
  De VGN moedigt haar leden van harte aan om zich te laten horen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Heb je plannen om iets te organiseren, dan horen we graag van je ervaringen en/of acties.  Deze informatie kunnen we gebruiken om andere leden te informeren en te inspireren. 

  Powerpoint  workshop met tips van WKPAK

  Meer artikelen over de gemeenteraadsverkiezingen vindt op op de overzichtspagina Gemeenteraadsverkiezingen

 

 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen