Nieuws

Lucille Werner: ‘2,3 miljoen stemmen dreigen verloren te gaan’

20 maart 2019

Op vrijdag 16 maart werden tijdens een symposium de resultaten van het onderzoek door ASVZ, Philadelphia, Reinaerde en Syndion naar  bekendheid en bewustzijn rond het stemrecht van mensen met een beperking bekend gemaakt. Veel mensen kunnen nu niet gebruik maken van hun stemrecht doordat de verkiezingen niet toegankelijk en begrijpelijk genoeg zijn. Alleen in Nederland gaat het al om 2,3 miljoen laaggeletterden; goed voor ongeveer 23 zetels. Onder leiding van dagvoorzitter Lucille Werner gingen mensen met een beperking hierover in gesprek met burgemeester Victor Molkenboer van Woerden, VGN-voorzitter Boris van der Ham, afgevaardigden van het ministerie van Binnenlandse Zaken, lokale politici en medewerkers van gemeenten en zorgorganisatie. 

Onderaan dit artikel ziet u een filmpje met een impressie van de bijeenkomst. 
De vier gehandicaptenzorgorganisaties lieten voorafgaand aan de herindelingsverkiezingen in Vijfheerenlanden en Molenlanden in november 2018 onderzoek doen onder mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, familieleden en wettelijk vertegenwoordigers.
De belangrijkste conclusies zijn:

  • Voor gehandicaptenzorgorganisaties: Ga het gesprek erover aan en bespreek (bijvoorbeeld in het ondersteuningsplan) óf een cliënt wil stemmen en welke hulp hij/zij hierbij eventueel nodig heeft.

  • Voor politieke partijen: Schrijf verkiezingsprogramma’s in gewone taal.
  • Voor de overheid: Zorg ervoor dat  mensen met een verstandelijke beperking zélf hun stem kunnen uitbrengen, zo nodig met hulp in het stemhokje. En pas het stembiljet aan met logo’s van de partijen en foto’s van de kandidaten.
  • Voor naasten van iemand met een verstandelijke beperking: Vraag naar de stempas. En bespreek samen waar iemand met een beperking op wil stemmen.

In dit filmpje ‘Verkiezingen animatie’  treft u  – in gewone taal – de volledige onderzoeksresultaten aan.

Na presentatie van het onderzoek in Leerdam afgelopen vrijdag gingen mensen met een beperking, politici en medewerkers van gemeenten en zorgorganisaties in gesprek met:

  • Boris van der Ham, de nieuwe voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Boris zei: ‘Dit jaar is het 100 jaar geleden dat het stemrecht werd ingevoerd, toch vreemd dat in 2019 mensen moeite moeten doen om van hun stemrecht gebruik te kunnen maken.’
  • Victor Molkenboer, burgemeester van Woerden, die op het idee kwam om hulp in het stemhokje toe te staan. Helaas kon dit door regels vanuit de wet niet door gaan. Hij zei: ‘Mensen met een verstandelijke beperking hebben ook een mening die ze mogen uiten, een beetje hulp bij het stemmen is nodig’.
  • Lucille Werner. Zij start een campagne waarin ze pleit voor meer aandacht voor mensen met een handicap. Onder meer via een tv-programma gaat ze op zoek naar de 'minister van Gehandicaptenzaken‘.
  • Laura Vos - de Haes, onderzoeker en begeleider in de gehandicaptenzorg. Laura zei: ‘Elke stem telt. Gek dat zelfs begeleiders op een woongroep niet weten hoe het zit. Ik vond dat hier iets aan moest gebeuren.’
  • Vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken . Zij lichten toe dat er dit jaar twee voorstellen naar de Tweede Kamer gaan, namelijk over een nieuw eenvoudiger stembiljet en voor een wet die het mogelijk maakt om te experimenteren met hulp en ondersteuning bij het stemmen, ook in het stemhokje.  Een positieve ontwikkeling, waar mensen met een verstandelijke beperking al jaren om vragen!

Toegankelijke en begrijpelijke verkiezingen – elke stem telt

In Nederland heeft iedereen van 18 jaar en ouder stemrecht, ook personen die onder curatele staan. Wettelijk is dit al zo vanaf 2008. Toch kunnen niet alle mensen met een beperking gebruik maken van hun stemrecht. Vier gehandicaptenzorgorganisaties (ASVZ, Philadelphia, Reinaerde en Syndion) lieten voorafgaand aan de herindelingsverkiezingen in Vijfheerenlanden en Molenlanden in november 2018 onderzoek doen onder mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders, familieleden en wettelijk vertegenwoordigers.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: