Nieuws

Hoe verandert corona het werken in de zorg?

Leestijd: 1 minuten
06 augustus 2020

Stichting FWG - natuurlijk bekend van ons functiewaarderingssysteem - doet inmiddels al ruim tien jaar trendonderzoek in de zorg en kijkt daarbij naar de effecten op branches, organisaties en functies. Normaliter publiceert FWG jaarlijks een trendrapport. Nu als gevolg van de corona-crisis een aantal ontwikkelingen een enorme boost krijgen, kiest FWG voor een serie essays over hoe corona het werken in de zorg verandert. Onlangs verschenen de eerste twee lezenswaardige essays die u gratis kunt downloaden.

Ellebooggroet, foto gemaakt door FreePik

Onder druk wordt alles vloeibaar

In het eerste essay, met de titel ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. Hoe willen we dat het stolt?’, duidt FWG vijf langlopende ontwikkelingen die door de coronacrisis in een stroomversnelling raakten. Van de toepassing van technologie tot het ‘ontregelen’ van de zorg. Op basis van vele praktijkvoorbeelden wordt weergegeven welke kansen en welke consequenties de versnelling heeft. En welke vragen de ontwikkelingen oproepen, want onvermijdelijk wordt straks het maatschappelijke debat gevoerd: hoe ziet goede zorg er in de toekomst uit?

Pleiten voor vakmanschap

Het tweede essay, ‘Een pleidooi voor vakmanschap: het verlenen van zorg was nog nooit zo complex’, gaat in op de impact van het coronavirus op de context waarin zorgprofessionals werken. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, gelden strikte maatregelen die weinig ruimte laten voor maatwerk en persoonsgerichte zorg. De nadruk ligt vooral op veiligheid en het naleven van regels. Maar hoe verhouden deze strikte regels en strakke kaders zich tot de professionele autonomie en de ruimte voor vakmanschap? En wat is het effect van de crisis op de (al eerder ingezette) beweging naar meer ruimte voor vakmanschap, nu en in de toekomst?

Waarde van Werk

FWG werkt momenteel aan een derde essay. Daarin staat het onderwerp ‘Waarde van Werk’ centraal. De verwachting is dat deze publicatie in september uitkomt.
Alle FWG-essays zijn gratis te downloaden via de website van FWG: www.fwg.nl/essays.
De eerste twee essays kunt u ook hieronder downloaden. 

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep