Nieuws

Hoe werkt procedure herbeoordeling Wajongers?

21 oktober 2014

Ongeveer 240.000 mensen hebben op dit moment een Wajong-uitkering. Het UWV gaat al deze mensen herbeoordelen of ze wel of niet beschikken over arbeidsvermogen. Het is een grote operatie die voor 2018 moet zijn afgerond. Dit is een gevolg van de Participatiewet waarin is afgesproken dat het UWV extra geld ontvangt om de Wajongers die kunnen werken, te ondersteunen bij het vinden van een baan. Hoe gaat het UWV de herbeoordelingsprocedure uitvoeren?

Bij de herbeoordeling stelt het UWV alleen vast of er wel of geen sprake is van arbeidsvermogen. Daarom kijkt het UWV eerst of er in het dossier voldoende informatie beschikbaar is om een beoordeling af te ronden. Een fysieke keuring met alle belasting voor de Wajongere zelf, is dan niet nodig. Uiteraard kan de Wajongere hier altijd bezwaar tegen aantekenen. Zij krijgen hier ruim de tijd voor. Het UWV voert dan een volledige keuring uit.

Herbeoordeling

Iedereen die vanaf 2010 een Wajong uitkering heeft aangevraagd (n-Wajong) krijgt geen nieuwe beoordeling. Sinds die tijd heeft het UWV bij de uitkeringsaanvraag al vastgesteld of er wel of niet sprake is van werkvermogen. Dit betekent dat Wajongers in de ‘werkregeling’ zitten en een brief krijgen met de vermelding dat zij over werkvermogen beschikken. Wajongers die in de ‘uitkeringsregeling’ zitten, krijgen een brief met de vermelding dat zij niet over werkvermogen beschikken.

 Bij Wajongers die voor 2010 een uitkering hebben aangevraagd (o-Wajong) onderzoekt het UWV eerst het dossier. Als hieruit blijkt dat er door de beperking geen werkvermogen beschikbaar is, vindt er geen keuring plaats. Dit is het geval als de cliënt recht heeft op dagbesteding op basis van de AWBZ. Of als blijkt dat de cliënt 24-uurszorg nodig heeft. Uiteraard kan de cliënt tegen dit besluit bezwaar aantekenen. Er volgt dan altijd een volledige herkeuring. Ook als het UWV twijfelt aan de gegevens in het dossier, of als benodigde gegevens ontbreken, vindt altijd een herkeuring. Een cliënt kan dus altijd voor een keuring worden opgeroepen.

Brieven

Alle Wajongers ontvangen in december 2014  een brief met algemene informatie over de herbeoordeling. In de eerste helft van 2015 krijgen de Wajongers, van wie al duidelijk is dat zij niet beschikken over werkvermogen nog een brief.
Het gaat hierbij om mensen met uitkering op basis van de

  • o-Wajong en  niet kunnen werken.
  • o- Wajong en minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn.  
  • een uitkeringsregeling n-Wajong heeft en niet kunnen werken.
  • een studieregeling n-Wajong heeft. De beoordeling wordt uitgesteld, zolang de studieregeling geldt.
  • oude of nieuwe Wajong heeft en voor 1 januari 2018 de AOW-leeftijd bereikt.

In de periode tussen juli 2015 tot juli 2017 krijgt de Wajongers een brief, als hij/zij een:

  • o-Wajong heeft en volgens UWV kan werken.
  • n-Wajong heeft en volgens UWV kan werken.
  • oude of nieuwe Wajong heeft en het UWV meer informatie nodig heeft om de herbeoordeling uit te voeren.

Als eerste worden de jongere leeftijdsgroepen door het UWV benaderd. Zo kunnen Wajongers tussen de 18 en 25 jaar als eerste in het derde kwartaal van 2015 een brief verwachten.

Hoogte uitkering

De uitkering van Wajongers met werkvermogen wordt vanaf 1 januari 2018 met 5% verlaagd. Wajongers die niet over werkvermogen beschikken, houden hun huidige uitkering. Wel kunnen zij geen beroep meer doen op begeleiding naar werk door het UWV.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: