Nieuws

“Loonstrookje” Wajong-uitkering gewijzigd

11 januari 2018

Per 1 januari 2018 is de maximale uitkering van mensen met een Wajong-uitkering met arbeidsvermogen omlaag gegaan van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Deze verlaging is een afspraak uit de Participatiewet 2015. Alle Wajongers met werkvermogen hebben in december hierover 2017 een brief ontvangen van het UWV. Vanaf nu kunnen deze Wajongers hun betaalspecificatie inzien op MijnUWV en daarmee  zien wat hun netto uitkering is. Wajongers moeten hiervoor met hun DigiD inloggen op MijnUWV. Dinsdag 23 januari betaalt UWV de Wajong-uitkering aan de Wajongers. De meeste banken hebben we enkele dagen nodig om de uitkering bij te schrijven op de bankrekening.

Uitkeringsverlaging bij arbeidsvermogen
Als een Wajonger geen arbeidsvermogen heeft dan blijft de uitkering 75% van het wettelijk minimumloon. Heeft de Wajonger wel arbeidsvermogen, dan wordt de maximale uitkering verlaagd van 75% naar 70%. Of de Wajonger iets merkt van de verlaging hangt af van de hoogte van zijn inkomsten en welke Wajong uitkering hij krijgt.

Check of er recht opstaat op toeslagen
Als de Wajong-uitkering is verlaagd, dan kunnen sommige regelingen en toeslagen de Wajonger misschien helpen. Door de verlaging van de uitkering kan het bijvoorbeeld zo zijn dat hij/zij recht krijgt op een toeslag of een regeling. Op de website van het UWV kunt u lezen welke regelingen en toeslagen er zijn en hoe u deze moet aanvragen. 

Nieuw uiterlijk betaalspecificatie
Vanaf januari 2018 is ook het uiterlijk van de betaalspecificatie aangepast. Dat komt omdat het UWV haar computersystemen opnieuw heeft ingericht. In de bijlage van deze email is als voorbeeld een geanonimiseerde betaalspecificatie opgenomen.

Meer informatie
Op uwv.nl/vragenwajong vindt u meer informatie over de verlaging van de Wajong-uitkering en wat dit voor mensen met een Wajong-uitkering betekent. Daarnaast staat op de website voor klanten van UWV, UWV Perspectief, meer informatie over de uitkeringsverlaging. Zie hiervoor: https://perspectief.uwv.nl/artikelen/verlaging-van-de-wajong-op-1-januari-2018

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: