UWV start met centrale verzending brieven naar Wajongers

In maart is UWV in het kader van de beoordeling arbeidsvermogen Participatiewet vanuit een aantal kantoren (Venlo, Leeuwarden, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht) begonnen met het verzenden van brieven naar Wajongers. In de afgelopen maanden zijn 3.000 Wajongers per brief op de hoogte gebracht van de uitkomst van de voorlopige beoordeling van arbeidsvermogen en zijn bijna 1.600 beschikkingen verzonden. Het UWV is inmiddels gestart met het uitnodigen van bijna 500 Wajongers met arbeidsvermogen voor een startgesprek. De ervaringen die opgedaan zijn bij de koploperkantoren, zijn meegenomen om verbeteringen door te voeren.

Planning verzending brieven 
Met ingang van de maand juli zijn zo’n 1800 Wajongers geïnformeerd waarvan niet bekend is of ze wel of geen arbeidsvermogen hebben. Via het bijgevoegde vragenformulier kunnen ze nadere informatie over hun situatie aan UWV doorgeven waarna ze door UWV beoordeeld worden.

Vanaf begin september wordt gestart met de wekelijkse verzending van de vooraankondigingen naar mensen met een oWajong met arbeidsvermogen in de leeftijdscatagorie van 18 tot en met 25 jaar. In deze brief maakt UWV de voorlopige beoordeling aan de Wajonger bekend en verzoekt te reageren wel/niet akkoord met de voorgenomen herindeling via een bijgevoegd formulier. Tot eind juni 2017 zullen 251.000 Wajongers worden geïnformeerd over hun indeling. De Wajonger kan online ook zelf nagaan wanneer hij een iets van UWV kan verwachten.

Eerdere communicatie
In 2014 heeft UWV een massamediale campagne gevoerd over de veranderingen in verband met de Participatiewet en een aantal informatieve brieven aan Wajongers verzonden. Hiermee zijn de Wajongers op de hoogte gebracht van de Participatiewet en wat dat voor hen betekent. Ook zijn in de districten informatiebijeenkomsten voor Wajongers georganiseerd. Op uwv.nl/vragenWajong worden antwoorden gegeven op vragen zoals ‘Wat houdt de beoordeling in?’ En ‘wat verandert er voor mij op het gebied van werk en uitkering?’

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Aart Bertijn