Nieuws

Hof bekrachtigt uitspraak zorginkoopbeleid 2021-2023

01 april 2021

Het hof in Den Haag heeft op dinsdag 30 maart de uitspraak van de voorzieningenrechter bekrachtigd. Dit betekent dat de zorgkantoren ook na het hoger beroep dat zij hadden aangetekend, zijn gehouden aan de eerdere uitspraak in kort geding van 1 oktober 2020.

uitspraak hoger beroep

‘Verkeerd loket’ 

De zorgkantoren hebben geprobeerd via het hoger beroep helderheid te krijgen over de reikwijdte van de motiveringsplicht die hen vorig jaar in kort geding is opgelegd. Het hof constateert dat de zorgkantoren in hoger beroep opkomen tegen de beslissing van de rechter die betrekking heeft op 2021. Het hof constateert ook dat de zorgkantoren eerder al hebben laten weten het oordeel van de voorzieningenrechter voor 2021 te zullen naleven. Daarom concludeert het hof dat de zorgkantoren een ‘verklaring van recht’ vragen, waarvoor in het hoger beroep geen plaats is. De zorgkantoren hadden een zogenoemde ‘bodemprocedure’ moeten starten.  

Samen kijken naar de toekomst 

De VGN is verheugd over de uitspraak van het hof, die een goed kader biedt voor de zorginkoop in de Wlz voor de komende jaren. We willen dan ook met de zorgkantoren komen tot een brede bestuurlijke agenda voor de gehandicaptenzorg over belangrijke uitdagingen die ons te wachten staan rond toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Daarmee samenhangend willen we met de zorgkantoren afspraken maken over het zorginkoopbeleid voor 2022 en daarna.

Het volledige arrest treft u aan als bijlage bij dit artikel.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven

Deze pagina is een onderdeel van: