Nieuws

Hulpmiddelen Wet langdurige zorg uitgelegd

14 juni 2021

Hebben mensen die zorg ontvangen uit de Wlz ook recht op hulpmiddelen uit de Wlz? Dit hangt af van de leveringsvorm, oftewel de manier waarop men Wlz-zorg ontvangt, bijvoorbeeld thuis of in een instelling en van het soort Wlz-hulpmiddel dat men wil ontvangen.

Banner Brochure Hulpmiddelen Wlz

Brochure hulpmiddelen Wlz

De Brochure-hulpmiddelen-wlz van Zorginstituut Nederland legt eenvoudig uit welke hulpmiddelen dit zijn en hoe de toekenning hiervan werkt. De brochure is geschreven voor mensen die zorg ontvangen uit de Wlz, hun familieleden, naasten, begeleiders en mantelzorgers.

In de brochure “Hulpmiddelen Wet langdurige zorg” worden de verschillende leveringsvormen en soorten Wlz-hulpmiddelen uitgelegd. Daarnaast licht Zorginstituut Nederland toe hoe de besluitvorming over het toekennen van hulpmiddelen werkt. Ook worden er voorbeelden van verschillende situaties beschreven. 

De brochure is hieronder te downloaden.

Deze pagina is een onderdeel van: