Nieuws

IASSIDD 2014 (2): ‘Ich bin OK’

14 juli 2014

Hoe doen ze dat in Oostenrijk? Zich verontschuldigend voor zijn slechte Engels nam minister Rudolf Hundstorfer het woord, om op nuchtere toon uit te leggen welke strategie de regering heeft ontwikkeld sinds ze in 2008 het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft geratificeerd.

Hundstorfer is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en hij sprak maandagmiddag tijdens de openingsceremonie van het vierde Europese IASSIDD-congres. Er zijn, legde hij uit, drie voorwaarden die je in ieder geval moet realiseren. Mensen moet worden beschermd tegen discriminatie, onder andere met behulp van wetgeving. De samenleving moet toegankelijk zijn, dus barrières - zowel fysieke en technische als die tussen de oren - moeten worden opgeheven.

Monitoren
En mensen moeten op basis van gelijkwaardigheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom is er bijvoorbeeld een programma ontwikkeld om mensen met een beperking aan betaald werk te helpen, door hen te trainen en door nieuwe banen te creëren. Samen met onderzoekers zijn indicatoren opgesteld, met een tijdpad, en er is een onafhankelijke organisatie opgericht om de voortgang te monitoren.

Inclusion Europe
Politiek en wetenschap nemen in Oostenrijk de uitwerking van het VN-verdrag samen ter hand. En zonder te vergeten om de mensen over wie het gaat er zelf bij te betrekken. Dus kreeg ook Senada Halilcevic tijdens deze ceremonie het woord, een ervaringsdeskundige uit Kroatië, die lid is van het bestuur van Inclusion Europe. ‘Onderzoek hoort niet alleen over ons te gaan’, legde ze uit, ‘het is belangrijk om ons ook te betrekken bij het opstellen van onderzoeksvragen.’

Hiphop
‘Dat deden we vroeger nooit’, reageert de voorzitter van het congres, Germain Weber, spontaan. ‘Psychologen begonnen altijd met een theorie en die gingen we toetsen. Well, we will always have our theories, maar gelukkig is er nu dat VN-verdrag.’ En zichtbaar trots kondigde hij een volgend intermezzo aan van een vooraanstaand Weens dansgezelschap: de Ich Bin OK Company. Dit gezelschap, bestaand uit mensen met en zonder beperking, voerde drie dansen uit: een modern liefdesballet, een hiphop dans en - tot slot - een polka.

Johan de Koning is coördinator van Markant, het tijdschrift voor de gehandicaptensector van de VGN. Tijdens het IASSIDD-congres publiceert hij dagelijks een weblog.

portretfoto van Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning