Nieuws

IASSIDD 2016 (5): Luisteren naar mensen met een beperking

17 augustus 2016

Als je recht wil doen aan de wensen en behoefte van mensen met beperkingen dan is samenwerking, echt luisteren naar elkaar en afstemming tussen de persoon zelf, de familieleden en de professionals onmisbaar. Dat blijkt uit verschillende presentaties in Melbourne.

Mijn dag begint met de dagelijkse wandeling van mijn appartement  naar het Convention Center over de South Wharf Promenade. Een mooie boulevard langs de Yarra River gevuld met voetgangers en fietsers, die kunnen genieten van muziek die elke dag langs de oevers klinkt. Daarna is de lange zeer gevarieerde congresdag prima vol te houden.

Gezinnen

Woensdag 17 augustus 2016 begon om acht uur met een boeiend plenair betoog van hoogleraar Michael Guralnick van University of Washington over Early intervention. Hij vroeg vooral aandacht voor ‘family patterns of interactions’. Voor een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam, waar we veel projecten doen gericht op het belang van sociale relaties en gehechtheid, klonk dit zeer bekend. Issues voor de toekomst van vroegbegeleiding zijn de rol van vaders en brusjes, het voldoende aansluiten van interventies bij de normale dagelijkse routines van gezinnen met een familielid met een beperking en nadenken over hoe we de complexiteit van problemen van gezinnen goed recht kunnen doen.

Werk

Bij de sessie over employment veel gedeelde ervaringen over de zoektocht naar goede instrumenten om werkgerelateerde aspecten te meten en de vertaalslag naar de praktijk te maken. Nieuwe technieken worden volop gebruikt, zoals online mapping van succes-ervaringen met  inclusieve vormen van werk, vanuit perspectieven van werknemers, werkgevers en familieleden, vastgelegd met filmpjes en foto's.


Luisteren

Voor de posterpresentatie van Nederlands onderzoek naar belangrijke factoren voor tevredenheid met werk was ook veel interesse, met name in de aspecten persoonlijkheid en zelfdeterminatie. Bij een sessie over zelfdeterminatie was bij onderzoek uit drie verschillende landen de boodschap dezelfde: als je recht wil doen aan wat mensen met beperkingen graag zouden willen (hun behoeftes) dan is samenwerking, echt luisteren naar elkaar en afstemming tussen de persoon zelf, de familieleden en de professionals onmisbaar.

 

VGN Masterclass

De variatie in soorten onderzoek, thema's en aard van de projecten die hier aan bod komen is groot. Zo presenteerde één van de  cursisten van de VGN Masterclass Onderzoek uit 2016 haar pilot-resultaten via een poster, terwijl andere oud-cursisten van de masterclass hun uiteindelijke  resultaten van RCT-designs (Randomized Controlled Trial, red.) delen op dit internationale forum.


Glasgow

Het bestuur van de IASSIDD wil op het het volgende wereldcongres een nog betere dekkingsgraad hebben van deelnemende landen. Vooral vanuit Afrika hoopt men op meer bijdragen. Om alvast te noteren: 6 tot 9 augustus 2019 in Glasgow!

Sabina Kef is senior onderzoeker en docent pedagogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofddocent VGN Masterclass Onderzoek in de gehandicaptenzorg.