Nieuws

'Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit' gelanceerd

01 november 2017

‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ is woensdag 1 november 2017 bij Middin in Rijswijk gepresenteerd in het kader van de kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg. Hoe draagt de samenwerking tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders bij aan de kwaliteit van zorg en begeleiding in de Wlz? Iedereen kan vanuit zijn rol het verschil maken met als doel: een fijn leven. Om dit zichtbaar te maken, hebben samenwerkende partijen in de gehandicaptenzorg de website ikdoemee.nl gelanceerd. 

Een fijn leven voor mensen met een beperking begint met een goed gesprek met familie, begeleiders, bestuurders en de cliënt zelf. Daarmee wordt duidelijk wat zij denken en voelen en dat is de basis om in actie te komen. Tijdens de feestelijke lancering werd een film over Vincent getoond. Hij wil graag regelmatig in een bubbelbad om zijn spieren te ontspannen. Vincent, zijn broer en een begeleider waren aanwezig om hierover te praten. Gertrude van den Brink, bestuurder van Middin: ‘Vincent kan goed aangeven waar hij goed in is, maar ook waar hij behoefte aan heeft. Door te luisteren en te begrijpen wat er echt toe doet in zijn leven kun je samen oplossingen zoeken. Kwaliteit kan dus alleen maar maatwerk zijn!’

Samen sterk voor kwaliteit

De komende jaren is op de website www.ikdoemee.nl meer informatie te vinden over hoe partijen samen werken aan een fijn leven voor mensen met een beperking die elke dag zorg en ondersteuning nodig hebben. Dorien Kloosterman van KansPlus: ‘We voeren allerlei acties uit die de zorg en ondersteuning verbeteren. Die laten we zien op de website en tijdens bijeenkomsten. Daar kunnen mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar leren. Op de website zijn inspirerende verhalen, filmpjes en voorbeelden te vinden over samen werken aan een fijn leven. Er zijn allerlei materialen te vinden om samen te werken aan goede zorg en een fijn leven.’

De kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

Vertegenwoordigers van mensen met een beperking, familie en vrienden, professionals en zorgaanbieders hebben de kwaliteitsagenda met elkaar gemaakt. De belangrijkste vraag was: Wat heeft iemand met een beperking nodig om een fijn leven te leiden, zoveel mogelijk mee te doen in de maatschappij en de dingen te doen die zij belangrijk en leuk vinden? De agenda gaat over vijf onderwerpen:

  • Versterking van de positie van de cliënt
  • Cliënten met bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen
  • Toegeruste, betrokken professionals
  • Bestuurders leiden met visie en bevorderen samenwerking
  • Transparantie, (technologische) innovatie 

Meer weten?

Meer weten over de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg? De makkelijke leesversie en de uitgebreide versie vind je hier.

De samenwerkende partijen vind je hier.

www.ikdoemee.nl #fijnleven

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: