Nieuws

Samen sterk voor kwaliteit breed omarmd

02 november 2017

Woensdag 1 november 2017 is bij Middin in Rijswijk ‘Ik doe mee! Samen sterk voor kwaliteit’ gepresenteerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd zichtbaar hoe gewerkt wordt aan de kwaliteitsverbetering in de gehandicaptenzorg, zijn aanwezigen hierover in gesprek gegaan en is de website www.ikdoemee.nl gelanceerd. Centraal staat samen werken tussen mensen met een beperking, hun familie en hun begeleiders en hoe dat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en begeleiding. Iedereen kan vanuit zijn rol het verschil maken met als doel: een fijn leven.

De bijeenkomst begon met een filmpje over Vincent en zijn specifieke wens. Vincent, zijn broer en een begeleider waren ook aanwezig om hierover te praten en te laten zien wat mogelijk is om zijn wens in vervulling te laten gaan. Gertrude van den Brink, bestuurder van Middin, en Theo van Uum, directeur Langdurige Zorg bij de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, reflecteerden hier vervolgens op. Daarna gaven coalitiepartners een inkijkje in de acties waarmee zij werken aan betere kwaliteit van zorg. Teamreflectie, als actie vanuit de kwaliteitsagenda en belangrijke bouwsteen van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg werd belicht door zorgaanbieder Nieuw Unicum en cliëntorganisaties hebben een inkijken gegeven in hun acties, zoals het landelijk cliëntcongres in december. Vervolgens werd de website www.ikdoemee.nl gelanceerd met als afsluiter de uitreiking van een inspiratiebox, ter facilitering van de dialoog,  aan Gertrude van den Brink. Zij heeft, op haar beurt, deze inspiratiebox doorgegeven aan twee collega-bestuurders, Jan Duenk (Abrona) en Ronald Helder (Amarant groep).

Meer weten?

Meer weten over de kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg?  Kijk op www.ikdoemee.nl

‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’ is een samenwerking van Ieder(in), KansPlus, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap (LSR), Landelijke Federatie Belangenverenigingen door en voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB), MEE NL, Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zorginstituut Nederland (ZIN), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS).

Deze pagina is een onderdeel van: