Nieuws

Implementatieplan VN Verdrag aangeboden aan parlement

29 maart 2017

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft het implementatieplan voor het VN Verdrag inzake de rechten vanpersonen met een handicap vandaag gepubliceerd. In het plan wordt benadrukt dat de implementatie van het Verdrag een structurele en langdurige maatschappelijke opgave is: in het plan wordt een tijdpad tot 2022 geschetst.

ondersteuningsplan

Uitgangspunt bij de implementatie is een gezamenlijke aanpak. Het plan is door de Rijksoverheid dan ook in nauw overleg met bestuurlijke partners tot stand gebracht, waaronder: 

  • De Alliantie, namens diverse vertegenwoordigende organisaties voor mensen met een beperking (o.a. Ieder(in) en de Coalitie voor Inclusie)
  • VNO-NCW en MKB-Nederland, namens ondernemers en werkgevers
  • VNG, namens gemeenten.


Rol VGN

Tijdens de totstandkoming van het implementatieplan heeft de VGN een aantal keren met de opstellers van gedachten gewisseld over de inhoud en de aanpak. Wij zullen het plan de komende tijd bestuderen en in overleg met het door VWS ingestelde programmabureau en andere betrokken partijen overleggen welke rol de gehandicaptenzorg kan vervullen bij de implementatie.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: