Nieuws

Inclusief online vergaderen

10 mei 2023

Sinds de coronacrisis is online werken niet meer weg te denken uit onze samenleving. Online vergaderen via videobelsystemen maakt het online werken vanuit huis mogelijk. Voor mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking brengt het werken vanuit huis extra veel voordelen met zich mee. De tijd en energie die het hen door hun beperking extra kost om te reizen naar werk, afspraken of vergaderingen kan men door het thuiswerken besparen. Maar dan is wel belangrijk om de online vergaderingen inclusief in te richten.

Online vergaderen verloopt niet altijd goed voor mensen met visuele en/of auditieve beperking

Uit het onderzoek blijkt dat online vergaderen niet altijd goed verloopt voor mensen met een visuele en visueel-auditieve beperking (mensen met een V(A)B). Dit komt doordat:

  • De videobelsystemen niet volledig digitaal toegankelijk zijn;
  • Er tijdens de online vergaderingen te veel gevraagd wordt van de cognitieve capaciteit van mensen met V(A)B;
  • De thuissituatie niet optimaal ingericht is, en
  • Het minder digitaal vaardig zijn een extra hobbel is voor mensen met V(A)B.

Ook ervaren mensen met V(A)B daarbij drempels, oftewel sociale ontoegankelijkheid, om de problemen die zij ervaren aan te kaarten bij de andere deelnemers tijdens een online vergadering.  Daardoor kiezen zij er soms ook voor om niet volledig te participeren wat in strijd is met het gedachtengoed van de inclusieve samenleving.

Tips voor inclusief online vergaderen

Mensen met V(A)B kunnen bovenstaande video voorafgaand aan een online vergadering delen met de organisator van een meeting, zodat zij kunnen afspreken wanneer het voor hen een prettige, inclusieve meeting is. De video geeft een kijkje in de belevingswereld van mensen met V(A)B tijdens een online vergadering en bevat tips voor, tijdens en na de meeting om deze inclusiever en prettiger te maken, voor iedereen. Ook kan deze video ingezet worden in onderwijs of binnen (vrijwilligers)organisaties om te werken aan een inclusieve werkomgeving en daarmee aan een inclusieve samenleving.

Meer informatie en tips

Meer informatie en tips vindt je op op de website van Hogeschool Saxion.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: