Nieuws

Infographic WLZ beschikbaar

Het Ministerie van VWS heeft onder de titel 'Passende zorg in de Wet Langdurige Zorg' een infographic beschikbaar gesteld. Dit document geeft in een oogopslag een beeld van de route die een cliënt volgens de WLZ doorloopt tot aan passende zorg.