Nieuws

Informatiebijeenkomst Medicatieoverdracht

17 november 2022

Het landelijke programma medicatieoverdracht komt met de start van de 'kickstart' in een andere fase. Graag brengen wij leden hiervan op de hoogte. VGN organiseert daarom twee informatiebijeenkomsten voor iedereen die geïnteresseerd is in het programma Medicatieoverdracht.  

Medicatieoverdracht

De VGN neemt namens de sector gehandicaptenzorg deel aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht. Dit programma is nu gestart met de 'kickstart', waarin in een beperkte setting de informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in de praktijk wordt getest.  

Ledenbijeenkomsten

De kickstart is een nieuwe fase in het programma; een goed moment om leden weer bij te praten. VGN organiseert daarom twee informatiebijeenkomsten voor iedereen die geïnteresseerd is in het programma Medicatieoverdracht.

Inhoud bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten geven we een toelichting op het doel van het programma en een update van de huidige stand van zaken. We geven antwoord op de vraag wat levert het op en voor wie? En we gaan graag met elkaar in gesprek over wat het programma voor jouw organisatie betekent en waar we voor de sector de komende periode de aandacht op moeten richten.  

Praktische informatie

De informatiebijeenkomsten vinden plaats op maandag 12 december van 10.00 - 12.00 uur en dinsdag 13 december van 10.00 - 12.00 uur. De bijeenkomsten hebben dezelfde inhoud; het is daarom niet nodig beide bijeenkomsten bij te wonen. 

Om elkaar te kunnen ontmoeten en het goede gesprek te voeren nodigen we u uit op het kantoor van VGN (Oudlaan 4 in Utrecht; bekijk de routebeschrijving auto en openbaar vervoer). Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen. 

Graag tot dan! 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: