Nieuws

Informatiedocument Inzicht in de GZSP gepubliceerd

30 oktober 2023

Op 20 oktober 2023 is door Bureau HHM het document Inzicht in de GZSP opgeleverd, dat is geschreven in opdracht van de VGN.

Vrouw in rolstoel slimme technologie

Project

Het project Inzicht in de GZSP is in september 2022 van start gegaan met als doelen sectorontwikkeling en transparantie. Branche- en beroepsorganisaties NVAVG, NIP, NVO en VGN hebben samen met zorgprofessionals gewerkt aan een zo breed mogelijk gedragen beschrijving van GZSP in de gehandicaptenzorg. In de klankbordgroep waren het Ministerie VWS, ZN, de NZa en cliëntenorganisaties IederIN en LFB betrokken.

Resultaat

Inzicht in de GZSP geeft een beschrijving van de positionering, doelgroepen, diagnostiek, behandeling, organisatie en kwaliteit van GZSP in de gehandicaptenzorg. Ook wordt aandacht besteed aan de samenstelling van een behandelteam.

Doorontwikkeling

VGN is tevreden over het eindresultaat. Het biedt stakeholders inzicht in GZSP en is een mooie basis voor doorontwikkeling. Het volledige document kunt u hieronder downloaden.

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen