Nieuws

Informatiekaart Btw irt Wmo en Jeugdwet verschenen

25 maart 2015

Op 5 december 2014 informeerden we u over de stand van zaken rond Btw in het sociaal domein. We spraken over de naderende ‘informatiekaart’, te publiceren onder verantwoordelijkheid van het transitiebureau Wmo. Deze ‘kaart’ is deze week verschenen. U treft het aan in de bijlage.

Het transitiebureau heeft in samenwerking met het Ministerie van Financiën deze informatie samengesteld. We hebben als brancheorganisaties een concept kunnen becommentariëren. Bij de VGN hebben we de inhoud besproken met een aantal HEAD’s. De winst van deze kaart is dat de vaak ingewikkelde materie overzichtelijk behandeld en uitgelegd wordt. Het leidt tot een handzaam document met o.a.: wat is vrijgesteld van Btw-heffing, onder welke voorwaarden, wat is niet vrijgesteld, hoe zit het met uitlenen van personeel en onderaanneming. Wat ons betreft: er is uiteindelijk meer vrijgesteld dan waar we aanvankelijk bang voor waren, maar er zullen ook nu in de praktijk discutabele situaties blijven ontstaan. We raden u in dat geval aan dergelijke kwesties met uw fiscalist/accountant en/of met de belastingdienst op te nemen. Ook op de informatiekaart zelf staat het advies: neem contact op met uw belastingkantoor.

Voor verdere beleidsvragen in dit dossier kunt u bij het bureau van de VGN contact opnemen met Hans Cosijnse (hcosijnse@vgn.nl) of met Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: