Nieuws

Informatiekaart Langer Zelfstandig Wonen

09 december 2014

Op deze informatiekaart geeft de VNG aan wat er in de komende tijd nodig is aan ruimtelijk-fysieke randvoorwaarden om langer zelfstandig wonen voor ouderen en kwetsbare groepen zoals mensen met een beperking. Op de informatiekaart wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid hiervoor van gemeenten, corporaties en zorgaanbieders.
Klik hier voor de informatiekaart.

wonen