Nieuws

Initiatief wetsvoorstel Wet werken waar je wilt verworpen

Leestijd: 2 minuten
28 september 2023

De Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september een initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamer verworpen dat regelt dat een thuiswerk- of werkplekverzoek van een werknemer hetzelfde behandeld wordt als bijvoorbeeld verzoeken over arbeidsduur en werktijden. De Wet werken waar je wilt wilde de Wet flexibel werken wijzigen in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats.

iemand die thuis achter de laptop zit

Wet flexibel werken

De Wet flexibel werken (Wfw) regelt rechten van de werknemer ten aanzien van arbeidsduur, werktijd en arbeidsplaats. Als een werknemer zijn arbeidsduur, werktijd of arbeidsplaats wil wijzigen, kan deze daartoe een verzoek indienen bij de werkgever, mits hij al een half jaar bij de betreffende werkgever in dienst is. Werkgevers met minder dan tien medewerkers vallen overigens buiten het toepassingsbereik van de wet.

Bij een verzoek met betrekking tot de arbeidsplaats ontbreekt in de wet een duidelijk kader. Er zijn dus geen inhoudelijke criteria op basis waarvan de werkgever een verzoek niet (of juist wel) kan afwijzen. Als de wet was aangenomen hadden werkgevers niet zomaar een verzoek voor thuiswerken kunnen afwijzen. Op basis van 'redelijkheid en billijkheid' zou dan op dezelfde manier gekeken worden naar verzoeken over thuiswerken als naar wensen om meer of minder te werken.

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: