Inspirerende Dag van het Ondersteuningsplan

Precies twee jaar na de start van het leernetwerk 'Ondersteuningsplannen' kwamen opnieuw staf, managers en begeleiders naar the Colour Kitchen in Utrecht voor een inspirerende dag over ondersteuningsplannen. In plenaire lezingen en workshops hoorden ze over nieuwe ontwikkelingen en haalden ze kennis over nieuwe werkwijzen in collega-instellingen. Zo faciliteerde het Kennisplein Gehandicaptensector de actieve kennis- en leergemeenschap op dit actuele thema.

Bij het begin van de dag wees dagvoorzitter Marjolein Herps (Vilans) erop dat het leernetwerk tot veel praktijkverbeteringen heeft geleid en ook een vernieuwde VGN Handreiking Ondersteuningsplannen heeft opgeleverd. Het toen door Buntinx ontwikkelde piramide model (zie afbeelding) is intussen een begrip geworden in de gehandicaptenzorg, dat helpt in het behapbaar houden van het ondersteuningsplan. Vraag die blijft staan is: hoe houden we het leuk? Oftewel: hoe kan het ondersteuningsplan een goed hulpmiddel zijn voor medewerkers om te werken aan betere kwaliteit van bestaan van hun cliënten.

Jurist Monica de Visser (bureau Smaragd) zette vervolgens de juridische aspecten centraal, die ze eerder met Marijke Delwig (VGN) in Deel 2 Verdieping op wet- en regelgeving van de Handreiking ondersteuningsplannen had beschreven. Als wetten als de Wet langdurige zorg en de Wet Zorg en Dwang van kracht worden, zullen er extra eisen aan zorgplannen en de zorgplansystematiek worden gesteld. Met overgangsrecht en implementatietrajecten zal de overheid die veranderingen laten begeleiden. 

Hierna ging de blik op de toekomst in bredere zin. Marjolein Herps en Wil Buntinx namen de deelnemers via verleden en heden mee naar Utopia, waar ondersteuningsteams bestaande uit professionals, de persoon zelf (eigen kracht) en zijn natuurlijk netwerk samenwerken aan het ondersteuningsplan. Daarbij leggen ze contact met voorzieningen in de omgeving omdat participatie mogelijk is. Dit alles correspondeert met het VN-verdrag, dat Nederland nu binnen afzienbare tijd zal ratificeren.          

In het middagprogramma volgden de deelnemers eerst een workshop over nieuwe ontwikkelingen. Ze hadden daarbij keuze uit ‘Optimaliseren ECD en ondersteuningsplan, visualiseren van een cliëntgericht ondersteuningsplan, het burgerportaal Quli, en een handreiking ondersteuningsplannen voor begeleiders.

De tweede ronde stond in het teken van leren van en met anderen. Hierin vonden workshops plaats over instrumenten kwaliteitskader en ondersteuningsplan, het toetsen van de zorgplansystematiek, het regelarm ondersteuningsplan en uitwisseling naar eigen invulling. 

Meer informatie en de presentaties van deze inspirerende dag zijn binnenkort te vinden op de themapagina Ondersteuningsplannen vernieuwde website van het Kennisplein Gehandicaptensector. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Marion Kersten
Telefoonnummer
06-13205983
Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van