Nieuws

Integrale aanpak, minder recidive? Vul de vragenlijst in.

24 november 2017

Van alle mensen die in detentie zitten (penitentiaire inrichting) is de inschatting dat bij maar liefst 35% tot 40% sprake is van een vermoeden op een licht verstandelijke beperking (LVB). Veel mensen uit deze groep verblijven korte tijd in detentie en recidiveren regelmatig. Een integrale aanpak kan dit voorkomen. Voor de onderbouwing hiervan vragen wij uw medewerking door de vragenlijst (zie hieronder) voor 8 december in te vullen.

integraleaanpak

Om de recidive (en maatschappelijke kosten daarvan) van mensen met LVB terug te dringen heeft een werkgroep een ‘integrale aanpak voor mensen met LVB in detentie’ beschreven. Kern van deze aanpak is dat een goede ondersteuning en passende zorg voor mensen met LVB in detentie voorkomt dat er op een later moment problemen ontstaan. De aanname is dat dankzij deze integrale aanpak de cliënt met LVB een betere kwaliteit van leven ervaart en minder snel zal recidiveren. Kwaliteit van leven is bijvoorbeeld: meer weerbaar zijn, meer zelfvertrouwen hebben en meer meedoen in de maatschappij. Daarnaast verwachten we dat de integrale aanpak een aantal (positieve) maatschappelijke effecten bereikt, zoals minder recidive en minder overlast.

Maatschappelijke businesscase

Dock4 (Ewoud Jonker en Eveline Schavemaker) en Nico Overvest werken in opdracht van de VGN aan een maatschappelijke businesscase (mBC). In de mBC onderzoeken we wat de kosten en de verwachte maatschappelijke effecten zijn van de beschreven integrale aanpak. Het gaat daarbij om meer levensgeluk voor mensen met LVB, maar ook om financiële voordelen voor bijvoorbeeld gemeenten. In de inleiding van de vragenlijst vindt u meer informatie over de aanpak.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: