Nieuws

Internationale kennis over impact bezoekregeling

21 april 2020

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen heeft voor de VGN de internationale stand van de kennis over de impact van de bezoekregeling in de gehandicaptenzorg op een rijtje gezet. Dat dit impact heeft is niet aan te geven, maar ook niet uit te sluiten. Uit voorzorg inzetten van digitaal contact zou passend kunnen zijn, maar ook dat is nog niet door onderzoek onderbouwd. Op korte termijn komt er vervolgonderzoek. Daarna komen er updates.

Gezin in handen

Aanleiding 

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan adviseert de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) zorgaanbieders om de bezoekregeling
binnen woonvormen aan te passen naar het “Nee, tenzij…” principe. Voor bewoners en hun welbevinden heeft dit gevolgen. Zolang er geen bezoek plaatsvindt ontlenen zij nu geen of minder veiligheid, affectie, plezier en ondersteuning aan het contact met verwanten, vrienden en bekenden. Onzeker is hoe lang die periode nog gaat duren. 

Kennisvragen en kennisantwoorden over Covid-19

De Associatie van Academische Werkplaatsen Verstandelijke Beperkingen ondersteunt de gehandicaptensector tijdens de coronacrisis door snel betrouwbare kennis beschikbaar te maken. Op hun website diende de VGN de volgende vraag in: 'Wat is er uit wetenschappelijk onderzoek bekend over de impact voor cliënten in de gehandicaptenzorg van het langdurig geen bezoek kunnen ontvangen als gevolg van de coronacrisis?' Voor hun antwoord zie de pdf. Voor bestuurders zijn deze bevindingen mogelijk relevant voor de discussie over de bezoekregeling en uitzonderingen.

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten