Nieuws

Internationale prijs voor Pieter de Kroon

12 juni 2014

Pieter de Kroon, voormalig bestuurder bij Vanboeijen in Assen en voormalig VGN-bestuurder, is winnaar van de EQLAward. Deze award wordt jaarlijks door de European Organization for Quality (EOQ) uitgereikt aan de leidinggevende in een organisatie die erin is geslaagd de organisatie succesvol te maken voor alle belanghebbenden door middel van zijn leiderschap en door veranderings- en kwaliteitsverbeteringsprocessen, in de breedste betekenis, die hij rechtstreeks met behulp van zijn team heeft kunnen bewerkstelligen.

De EOQ maakte dit 11 juni bekend tijdens het 58ste EOQ Congres in Gotenburg.

Tot 1 februari 2014 was De Kroon bestuurder bij Vanboeijen in Assen. Hij is uitgekozen als winnaar vanwege zijn veelomvattende en uitzonderlijke prestaties op het gebied van de gezondheidszorg voor mensen met beperkingen, solide nationale en internationale erkenning en meer speciaal voor het ontwikkelen van een gezamenlijke werkwijze en organisatiestructuur, door middel van het veranderingsproces 'Regie op Locatie'.

In 2000 werd Pieter de Kroon bestuurder bij Vanboeijen, een organisatie die in die tijd financiële problemen had, maar ook verzuimproblemen van het personeel en problemen met het uitvoeren van de zorg voor cliënten. De Kroon zag mogelijkheden tot verbetering en pakte de problemen stap voor stap aan. Om te beginnen de financiële problemen: door de invoering van zijn “Leren en Saneren” methode, die zeer succesvol bleek: vanaf 2001 behaalde Vanboeijen uitsluitend positieve jaarresultaten en verder werd de inhoud van de zorg zeer verbeterd. Cliënten die tot dan toe regelmatig geïsoleerd werden, konden nu weer, met steun, in een leefgemeenschap gezamenlijk wonen. Hoewel begeleid, gingen sommigen van hen zelfs voor het eerst in het buitenland op vakantie. Het ziekteverzuim daalde en de tevredenheid van de medewerkers steeg.

Ondanks deze positieve resultaten hielden alle betrokkenen het gevoel dat de kern niet geraakt werd. Het was tijd voor een doorbraak. In 2009 werd begonnen met het project Regie op Locatie met als doelstellingen: een goed leven voor alle cliënten, mooi werk voor de medewerkers en een financieel gezonde organisatie.

Terugkijkend op de lessen die geleerd zijn in dit project en het veranderproces, zegt Pieter de Kroon: 'Dit vraagt om een vorm van leidinggeven, die ruimte laat voor veranderingen binnen de organisatie, die experimenten toestaat, altijd de dialoog zoekt en die kennis en visies van buitenaf toelaat. Maar bovenal gaat het om nederigheid, anderen willen dienen, verbinding met je eigen gevoelens en verlangens en altijd bereid te zijn te reflecteren op je eigen gedrag. Deze combinatie leidt tot verdere sociale innovatie, meer diversiteit, meer creativiteit, meer duurzaamheid, maar bovenal meer menselijkheid.'